REAL ESTATE MARKET

frederick, ILLINOIS

November 2019

arrow.gif

frederick REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
frederick_8_800_2019_10.png
frederick_9_800_2019_10.png
frederick_10_800_2019_10.png

frederick TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
frederick_11_800_2019_10.png