REAL ESTATE MARKET

illiopolis, ILLINOIS

August 2019

arrow.gif

illiopolis REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
illiopolis_8_800_2019_07.png
illiopolis_9_800_2019_07.png
illiopolis_10_800_2019_07.png

illiopolis TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
illiopolis_11_800_2019_07.png

Schools in illiopolis

School Name Grand Level For Sale
illiopolis elementary school View Homes For Sale
School Name Grand Level For Sale
sangamon valley middle school View Homes For Sale