REAL ESTATE MARKET

keithsburg, ILLINOIS

February 2019

arrow.gif

keithsburg REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif
keithsburg_8_800_2019_01.png
keithsburg_9_800_2019_01.png
keithsburg_10_800_2019_01.png

keithsburg TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif
keithsburg_11_800_2019_01.png