REAL ESTATE MARKET

STURTEVANT, ILLINOIS

May 2021

arrow.gif

sturtevant REAL ESTATE MEDIAN SALES PRICE BY MONTH

arrow.gif

sturtevant ACTIVE FOR SALE LISTINGS

arrow.gif

sturtevant TRANSACTION VOLUME IN US DOLLARS

arrow.gif

sturtevant MONTH SUPPLY INVENTORY

arrow.gif